Gebeden


Hier staan de woorden die ik zelf had willen zeggen, maar waar ik niet opkwam,” heeft ooit eens iemand tegen me gezegd. Voor mij is dat het mooiste compliment. De praktijk wijst uit dat mensen behoefte hebben aan gebeden. Soms zijn er situaties waarin woorden te kort schieten. Dan is het fijn om te kunnen terugvallen op een bestaande tekst.

In mijn gebeden probeer ik heel dicht bij de mensen die ze uitspreken te blijven. Er wordt wel gedacht dat gebeden uit gewichtige woorden horen te bestaan. Ik wijk juist af van het traditionele taalgebruik en houd het dicht bij de mensen zelf. Dat gewone taalgebruik zie je terug in de bundels “Zeg het maar gewoon” waarvan inmiddels drie delen zijn verschenen.

 
Het boek “Stroom van hoop” bevat moderne psalmen. Ze gaan over onderwerpen die ons tegenwoordig bezighouden, zoals het smelten van de ijskappen. Normaal gesproken eindigt een psalm met een soort geloofszekerheid. Maar in deze ‘psalmen van nu’ is dat niet altijd het geval. Je hoort soms twijfel of God eigenlijk wel bestaat. 

Met deze psalmen probeer ik in onze wereld van scepsis een stem te geven aan het geloof. En een positief geluid te laten horen. Het is een boek voor mensen die zoeken naar woorden van geloof in onze tijd.

---------------------------------------------------------

Waar is God wanneer torens instorten en een tsunami mensenlevens vernietigt? Waar moeten we hem zoeken als microscopen en telescopen geen spoor van hem blootleggen? Hoe kunnen we onze weg in het leven vinden als het geloof ons niet zo duidelijk stuurt als onze navigatiesystemen?
De 25 psalmen in dit boek zijn ontstaan uit dit soort vragen. Ze verwoorden gevoelens en gedachten in een wereld van voortschrijdende technologie, waar rampen via de media de huiskamer binnenrollen en waarin alles lijkt te kunnen. Het is lastig om grenzen te stellen en te kiezen uit alle mogelijkheden. Het is vaak worstelen met verantwoordelijkheid en machteloosheid. In zo'n situatie wordt de vraag naar God opnieuw gesteld.

Psalmen zijn het. Niet de bekende bijbelse poezie, maar nieuwe psalmen van deze tijd. Wie vertrouwd is met de traditie zal regelmatig bruggen kunnen slaan naar de bijbelse psalmen, al is de invalshoek soms anders en al zijn de beelden en de taal in dit boek eigentijds. Oorspronkelijk zijn deze psalmen geschreven voor jongeren. Uit de praktijk is echter gebleken dat ze mensen van alle leeftijden aanspreken: mensen die jong van geest zijn gebleven en de vragen van onze tijd niet uit de weg gaan.

Wat moet ik zeggen als ik een bijeenkomst moet openen of sluiten? Hoe bid ik in een schoolklas? Of in een catechesegroep? Waar vind ik woorden voor een persoonlijk gebed? En hoe tref ik de juiste toon in de huiselijke kring?

Zeg het maar gewoon, is het uitgangspunt van dit boek. Het biedt een schat aan gebeden in gewone alledaagse taal. Verfrissend en eigentijds. In woorden van nu. Over thema's van nu. En over dingen die mensen al eeuwenlang bezighouden. Het bevat ook onderwerpen waaraan je in de drukte van alledag niet altijd toekomt. Gevoelens waarvoor niet altijd ruimte is en die zich moeilijk laten verwoorden. Dit boek reikt woorden aan. En wie ze oppakt, vindt een rijke inspiratiebron. Om het zoeken te vergemakkelijken zijn de gebeden gerangschikt in thema's. Bovendien is er achterin een trefwoordenregister.
144 pagina's zwart;
paperback

Zég het maar gewoon. Dat is moeilijk in een samenleving waarin het niet zo gewoon meer is om God te betrekken bij wat je bezighoudt. Mensen moeten vaak een drempel over: bidden is niet vanzelfsprekend. Bovendien is voor veel mensen een gebed verbonden met moeilijke woorden en formuleringen. Ook dat werkt remmend. Daarom is de boodschap van dit boek: zeg het maar gewóón. Formuleer je zorgen, je twijfels en je geluk in gewone woorden. Die zeggen meer dan gedragen geloofstaal.